Dotační výzvy

DOTAČNÍ PROGRAM PRO OBLAST KULTURY NA ROK 2022 – TEST

Žádosti lze podávat od 12.07 do 30.12. 2022
Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
  • Program č.1: Celoroční činnost subjektů v oblasti kultury
  • Program č.2: Kulturní akce na území MČ Praha 11

DOTAČNÍ PROGRAM PRO OBLAST SPORTU A VOLNÉHO ČASU NA ROK 2022 - TEST

Žádosti lze podávat od 16.11 do 30.12. 2022
Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
  • Program č. 1: Celoroční činnost nestátních neziskových organizací
  • Program č. 2: Jednorázové sportovní akce na území MČ Praha 11
  • Program č. 3: Volnočasové aktivity
  • Program č. 4: Investice do modernizace, rekonstrukce a řešení havarijní situace sportovišť na území MČ Praha 11